Pastoral Educativa

 

Sta. Mª Rosa Molas, des del començament, i ja fa més de 150 anys,  “s’esforçà perquè els infants i els joves conegueren Jesús i reberen una formació adequada que els ajudés a créixer com a persones. Per la qual cosa, creà escoles i col·legis”.

Esta és la tasca que ens hem proposat, oferir als xiquets i xiquetes de Benicarló una formació integral que abaste tots els àmbits de la persona: l’intel·lectual, l’emocional, l’afectiu, el social... i, com no, el transcendent. Per la qual cosa gosem afirmar que la pastoral és l’eix vertebrador del nostre  col·legi; concretada, no tant en unes activitats puntuals, sino en una manera particular de fer, de tractar les persones i d’entendre l’educació.

 

El centre de tota la nostra acció pastoral són els alumnes i les alumnes, seguint l’exemple de la nostra fundadora per a qui “els infants eren la nineta dels seus ulls”. Oferim a les famílies una educació fonamentada en els valors cristians, que busca transformar la societat segons els criteris de l’Evangeli, animant-nos mútuament a fer present enmig del món i des de l’escola, el Déu que Consola.

 

PLA DE PASTORAL 2016 -17

El pla per a aquest curs ens proposa aprofundir en un dels trets carismàtics de la nostra fundadora: LA INTENSA EXPERIÈNCIA DE DÉU

LEMA: “Stop! Viu l’experiència”.

OBJECTIUS:

1. Obrir-nos a l'escolta i diàleg amb Déu.

2. Descobrir Déu en la vida i disposar-nos a la trobada amb Ell en la pregària.

3. Acollir l'experiència del Consol de Déu en la nostra vida que ens porta a ser consolació per als altres.

4. Valorar la importància de l'experiència de Déu en la vida de Mª Rosa Molas. 

MARC DOCTRINAL PLA DE PASTORAL 2016-17

Mt 6, 6-13

En canvi, tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t'hi amb pany i clau i prega al teu Pare, present en els llocs més amagats, i el teu Pare, que veu el que és amagat, t'ho recompensarà.

Quan pregueu, no parleu per parlar, com fan els pagans: es pensen que amb la seva xerrameca es faran escoltar. No sigueu, doncs, com ells, que bé sap el vostre Pare de què teniu necessitat abans que li ho demaneu. Vosaltres, pregueu així:

“Pare nostre del cel, santifica el teu nom, vingui el teu Regne, que es faci la teva voluntat aquí a la terra com es fa en el cel. Dóna'ns avui el nostre pa de cada dia; perdona les nostres ofenses, així com nosaltres perdonem els qui ens ofenen;  no permetis que caiguem en la temptació, i allibera'ns del mal”.

 

ACTIVITATS PLA DE PASTORAL 2016-17

  • Tutories per a l’educació en valors.
  • Convivències.
  • Celebració dels sagraments de  l’Eucaristia i de la Reconciliació.
  • Participació en campanyes solidaries: Domund, Mans Unides, Missions Consolació, Delwende.
  • Pregàries i reflexions del matí, oratoris.
  • Celebració dels diferents temps litúrgics.
  • Però, sobre tot, tractar l’altre, sigue quina sigue la seua circumstància... amb tota l’estima que exigeix l’Evangeli.

 

MOVIMIENTO CONSOLACIÓN BENICARLÓ

Cada dissabte, ens trobem un bon grup d’alumnes de 4t a 6è que volem ser amics de Jesús, aprendre d’Ell a consolar els altres i fer que el coneguen un poc millor. Aquesta és la primera etapa del Moviment Consolació per al Món i es coneguda com MIC (Moviment Infantil Consolació).

Si hi tens interès, contacta amb la Madre Sonia o els mestres Keila y Juanjo. Són els responsables a Benicarló.

http://movimientoconsolacion.com/mic/

 

FESTIVAL VOCACIONAL SAMUEL

El Festival Vocacional Samuel és un festival on es combinen l’art i la música amb un lloc de trobada amb tots els joves que hi participen i els moments de pregària.

 

http://festivalsamuel.es/

 

 

 ONGD DELWENDE

Delwendeés una ONGD constituida en Madrid en juny de1997. Des d´aleshores recolza projectes d'acció social de les Germanes de la Consolacióen els seus centres de missió estesos en quatre continents.

L'execució i seguiment dels projectes, destinats a a la promoció i desenvolupament humà, están garantits per les Germanes que es fan responsables del seu bon fi.

Totes les persones que treballen ho fan com a voluntàries i la seua subsistència  és gràcies als socis i col·laboradors.

Algunes de les seues actuacions són: menjadors infantils, manteniment d'escoles, centres socio-sanitaris, etc...

Benicarló,quasi dels seus inicis, es va constituir com a delegació local . Des d´aleshores, cada curs escolar acollim un projecte que intentem cobrir dintre de les nostres possibilitats. Per això, tenim una junta local que es reuneix periòdicament per a programar diferents activitats al llarg del curs i valorar les accions, amb la finalitat de donar a conèixer DELWENDE.

Algunes de les nostres activtats són:

Participar amb les entitas socials locals en mostres, formant part de l'organització d'activitats. 

Oferir a les famílies plantes decoratives per Nadal i rifa de cistelles, esmorzars solidaris, casal faller, festa de fi de curs, cursa solidària,....

Gràcies a la gran resposta de moltes persones a les nostres propostes, podem aconseguir que els projectes que assumim es puguen cobrir en la totalitat.

 Animat i fes- te soci!