Etapa Educación Primaria

L’etapa d’ educació primària inclou els alumnes entre els 6 i els 12 anys.

L’objectiu de la nostra escola és que els xiquets i xiquetes siguen capaços de desenvolupar la seua autonomia social, emocional, cognitiva i física, mitjançant una educació integral i emocional.

Pretenem aconseguir-ho a través de:

         

APRENDIZAJE

COOPERATIVO

ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD

TECNOLOGÍA

EN LAS AULAS

PLURILINGÜÍSMO

ACCIÓN

TUTORIAL