Etapa Educación Infantil

L´objectiu principal de l´Etapa d´Infantil és acompanyar i guiar als  nostres alumnes en la seua primera etapa de formació, la  més important, respectant les seues singularitats, com a persones úniques que són, per tal d´aconseguir  que  siguen feliços, depertar la seu curiositat i motivació cap a l´aprenentatge i preparar-los d´una manera integral  per als reptes de la vida, tant en coneixements com en valors.

                 

 

TECNOLOGÍA

EN INFANTIL

 

APRENDIZAJE

COOPERATIVO

 ATENCIÓN A

LA DIVERSIDAD

TRABAJO POR

 PROYECTOS

LECTOESCRITURA

EDUCACIÓN

EMOCIONAL 

Y EN VALORES

 PLURILINGÜÍSMO